เติมไอเทมโค้ด
  • 1. ล็อคอินไอดี GARENA
  • 2. กรอกไอเทมโค้ดลงในช่องตรงกลาง
  • 3. กดปุ่ม แลกไอเทมโค้ด
  • 4. เมื่อเติมสำเร็จระบบจะแจ้งว่า "สำเร็จ"
  • 5. ออกจากเกมและเข้าเกมใหม่อีกครั้ง เพื่อรับไอเทม

กรุณาล็อคอินไอดี GARENA